POZOR!! VYŠLA NOVÁ NORMA ČSN 73 6101.

10.09.2018

Od září 2018 platí nová norma ČSN 73 6101 - PROJEKTOVÁNÍ SILNIC A DÁLNIC. Tato norma nahrazuje předchozí normu z října 2004 a její dvě změny. Tato norma upravuje a doplňuje obsah předchozí ČSN o nové technické poznatky.

DOPRAVACI.CZ pro vás sepsali hlavní změny v normě:

1) Zrušení směrodatné rychlosti - Návrhová rychlost (značící se Vn) je veličina, sloužící pro stanovení nejmenších, resp. největších návrhových prvků PK.

2) Zavedení mezní rychlosti - V místech, kde v okolí posuzovaného místa je takové dopravně technické uspořádání, které donutí řidiče snížit rychlost.

3) Zvýšení návrhových rychlostí.

4) Zavedení nových kategorijních typů S13,5, S15,25 a D a S 26,0 a úprava šířek jednotlivých prvků u kategorijních typů D a S 21,5, D a S 25,5.

5) Zavedení kapitoly Rekonstrukce silnic a dálnic.

6) Zmenšení nejmenších dovolených poloměrů směrových oblouků.

7) Nahrazení délky rozhledu pro předjíždění Dp hodnotou 4x Dz,0.

8) Úprava výsledných sklonů vozovky.

9) Revize kapitoly klopení

10) zrušení vodícího proužku (v); šířka vodícího proužku je započtena do šířky zpevněné krajnice (c).

Doufáme, že vám tato informace byla užitečná. Během času zde bude přibývat více článků, které vám pomohou ve světě dopravního stavitelství. V případě, že chcete informovat o nových normách a poznatcích z dopravních staveb, přihlaste se do našeho odběru.