Blog


Od září 2018 platí nová norma ČSN 73 6101 - PROJEKTOVÁNÍ SILNIC A DÁLNIC. Tato norma nahrazuje předchozí normu z října 2004 a její dvě změny. Tato norma upravuje a doplňuje obsah předchozí ČSN o nové technické poznatky.

Doufáme, že je pro vás náš blog užitečný. Během času zde bude přibývat více článků, které vám pomohou ve světě dopravního stavitelství. V případě, že chcete informovat o nových normách a poznatcích z dopravních staveb, přihlaste se do našeho odběru.